Een verborgen boodschap komt bovendrijven…

Een opgerold briefje uit 1806, met daarop een bericht aan de toekomst. Verstopt in de prachtige Besloten Hofjes en gevonden bij de restauratie. Maar wat doen we ermee?

Enkele maanden geleden troffen restauratoren in de Besloten Hofjes, de prachtige 16e- eeuwse retabelkasten, een opgerold briefje aan. Het was een persoonlijk bericht aan de ‘toekomstige lezer’, neergepend door een nonnetje dat het Hofje schoonmaakte in 1806.

BH5_013

“bij suster Victoria int jaar 1806 heb ik dit Capelleken [genom]en naer de/
de dood van suster benedicta Meganck Van haer cel. [End]e alle de /
bloomenkens daer uijt gehad en gekuijst en weer in ged[aen]. In die /
gebeentens en steenkens en hebbe ik geen briefven bij g[edae]n”

De opmerkelijke vondst plaatst de restauratoren voor een keuze: wat te doen met het geheimzinnige briefje? Uit het kastje halen, omdat het geen deel uitmaakt van het oorspronkelijke Hofje? Terug verstoppen op dezelfde plaats? Of een nieuwe boodschap voor de ‘toekomstige lezer’ schrijven, zodat latere generaties het kunnen ontdekken? De keuze is aan ons.

BH5_002_klein

De Besloten Hofjes zijn vanaf volgend jaar te zien in Museum Hof van Busleyden in Mechelen. We willen de keuze rond de toekomst van het briefje opentrekken naar het publiek. Wat zou jij doen en waarom? In het najaar kiezen we samen met het publiek welke toekomst het briefje te wachten staat.

Laat ons via dit formulier weten wat jij zou doen!

Hou onze nieuwsbrief in de gaten voor het resultaat.

 

Summer Course in het Museum Hof van Busleyden

Afgelopen dinsdag waren de deelnemers van de Summer Course 2017 te gast in het restauratie atelier van de Besloten Hofjes in Mechelen.

De cursus was gericht op onderzoekers met een specialisatie in de laatmiddeleeuwse en vroegrenaissance beeldhouwkunst. 11 dagen lang werden zij rondgeleid langs de belangrijkste musea en onderzoekscentra die zich met deze materie bezighouden.

In Museum Hof van Busleyden maakten ze kennis met de Besloten Hofjes en werden de bekende Mechelse albasten onder de loep genomen.

Bekijk de foto’s hier:
Summer Course 2017

De Summer Course for the study of the arts in Flanders is een gezamenlijk iniatief van M – Museum Leuven, Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Groeninge Museum Brugge, het Museum voor Schone Kunsten GentUniversiteit Gent, KU Leuven, het Rubenianum en de Vlaamse Kunstcollectie.

Structureel inhoudelijke partner voor deze editie is KIK/IRPA

Lezing Soirée Lamot over de Besloten Hofjes

Soiree Lamot - Zorg- Besloten Hofjes

Soirée Lamot neemt je iedere tweede en vierde donderdag van de maand mee achter de coulissen van het Mechelse erfgoed. Ze nodigen telkens een deskundige uit die je gepassioneerd én op een toegankelijke manier vertelt over zijn of haar onderzoek. Zo maak je kennis met de vele gezichten van erfgoed en leer je meer over de geschiedenis, zowel over de petite histoire als over de grootse feiten. Ze bundelen de lezingen per thema.

Op donderdag 26 mei kan je in Mechelen naar de laatste lezing van de reeks met als thema ‘zorg’ komen luisteren. Die avond zullen Hannah Iterbeke (Illuminare – KU Leuven) en Joke Vandermeersch (restaurateur Besloten Hofjes) meer uitleg geven over de bijzondere zorg die er vroeger en nu voor deze topstukken gedragen werd.

Tickets kosten 5 euro kan je online (met een meerkost van 2 euro) of aan de kassa kopen.

Meer info vind je hier