Ontmanteling Besloten Hofjes 4,5 en 7 gestart

Nu de eerste drie Besloten Hofjes geconserveerd én geobserveerd zijn in expo-opstelling tijdens Op Zoek naar Utopia, kan het conservatietraject van de laatste vier hofjes starten. Het restauratie-team is begonnen met de eerste stap, de ontmanteling van de hofjes 4,5 en 7. Eerst werd het glas voor de hofjes weggenomen. De stukken waren al eerder door het KIK gefotografeerd met glas en luiken voor behandeling. Hier zien jullie de hofjes na opening:

bh3

BH 3: Calvarie met Maria en Johannes de Doper

bh4

BH 4: Daniël in de leeuwenkuil

bh7

BH 7: Onze-Lieve-Vrouw en kind

bh5

BH 5: Calvarie

Bij Besloten Hofje 5 is de rug eerst weggenomen en  vervolgens het rugpaneel dat hier niet uit een houten paneel bestaat, maar uit een met doek bespannen raam. Op de bodem van de kast ligt nog een basis (vermoedelijk van turf). Leuk detail: tussen de bloemetjes ligt een rolletje papier, een briefje gedateerd 1800 en geschreven door zuster Leonie (of Leontien) die ons verteld dat ze altijd naar beste vermogen voor de hofjes gezorgd heeft.

De luiken van de hofjes zijn ingepakt en naar het KIK gebracht. Daar zullen ze de beeldvorming op de luiken uitvoeren in de vorm van RX, IRR en XRF scans. Daarna kunnen ze ook starten met de behandeling ervan.